ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

БІЛА КНИГА

2010

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Щорічник “Біла книга” видається відповідно до Закону України “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” з метою систематичного інформування громадськості про діяльність Збройних Сил України, а також про оборонну політику держави, проблеми, що виникають у цій сфері, та шляхи їх розв’язання.

Шосте видання щорічника – “Біла книга – 2010. Збройні Сили України” присвячене питанням реформування та розвитку Збройних Сил України. У виданні висвітлюються поточний стан Збройних Сил та головні напрями подальшого військового будівництва.

Матеріали щорічника призначені для цивільних і військових фахівців у галузі військового будівництва, оборонної політики та політики безпеки, журналістів, викладачів і студентів профільних вузів та факультетів, а також для всіх, хто цікавиться станом і напрямами розвитку Збройних Сил України.

Відсутність достатніх ресурсів для проведення воєнної реформи та неефективна система управління ресурсами в попередні роки розбалансували виконання намічених планів та програм, негативно вплинули на ступінь готовності Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням.

Саме тому питання приведення війська в боєздатний стан вимагали негайного практичного вирішення. Такий комплекс заходів зі стабілізації ситуації у Збройних Силах України було розроблено.

Заходи по відновленню боєздатності війська були схвалені Президентом України і активно підтримані Кабінетом Міністрів України: уперше за багато років фінансування армії здійснювалося ритмічно та без затримок.

Напрацювання, розпочаті керівництвом Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України, дали результати. У 2010 році було зупинено руйнацію армії і досягнуто стабілізацію. Забезпечено нарощення інтенсивності бойової підготовки військ (сил). Там, де не вистачало ресурсів, – удосконалювалася індивідуальна підготовка. Підрозділи та військовослужбовці системно підвищували вишкіл у ході  міжнародних навчань і міжнародних миротворчих операцій. На озброєння поступили сучасні зразки бронетанкової техніки та модернізовані літальні апарати.

Упродовж року системно створювалися умови для зменшення плинності кваліфікованих військових кадрів з військової служби. Підвищено грошове забезпечення військовослужбовців, запроваджено безкоштовне харчування військовослужбовців за контрактом під час виконання службових обов’язків. Відновлено будівництво житла для військовослужбовців і членів їх сімей.

Сьогодні ми поставили перед собою амбітне завдання: створити сучасні, мобільні, добре озброєні Збройні Сили України – надійного гаранта недоторканності та суверенітету нашої держави.

Передбачається оновлення всього пакета документів, що визначають політику в оборонній сфері, перш за все Стратегії національної безпеки і Воєнної доктрини, завершення оборонного огляду та розроблення Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на 2011-2015 роки.

ВСТУПНЕ СЛОВО МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Ми будемо продовжувати кропітку роботу з підвищення боєздатності військ(сил), удосконалення системи управління Збройними Силами України, забезпечення якісної військової освіти, професійного рівня військовослужбовців, здійснення радикальних змін у ресурсному і матеріально-технічному забезпеченні, технічному переоснащенні військ (сил).

Важливою віхою на шляху розбудови армії нового зразка має стати досягнення належного рівня соціальних стандартів для військовослужбовців, членів їх родин та військових пенсіонерів.

Переконаний, що українські воїни і надалі сумлінно виконуватимуть свій конституційний обов’язок, завжди підтримуватимуть високу бойову готовність, з честю та гідністю носитимуть звання захисників Вітчизни.

Міністр оброни України Михайло ЄЖЕЛЬ

Щорічне видання “Біла книга” традиційно висвітлює поточний стан Збройни Сил та головні напрями подальшого військового будівництва.

2010 рік ознаменувався для Збройних Сил України переходом до якісно нової  системи підготовки військ у виконанні завдань за призначенням. Завдяки вжитим заходам та наполегливій роботі органів військового управління всіх рівнів вдалося стабілізувати стан Збройних Сил України, зупинити негативну тенденцію зниження рівня їх боєздатності, створити умови для системного і глибокого їх оновлення.

Вжито невідкладні заходи щодо поліпшення соціального захисту військовослужбовців.

Ми змогли вирішити накопичені за багато років проблеми грошового та продовольчого забезпечення військовослужбовців, збільшити у порівнянні з минулим  роком кількість отриманого житла, покращити санаторно-курортне лікування особового складу.

Міжнародне військове співробітництво та активна участь Збройних Сил України в миротворчій діяльності протягом року сприяли підвищенню авторитету нашої держави на міжнародній арені, розвитку співробітництва з міжнародними структурами безпеки, формуванню позитивного іміджу Збройних Сил.

Президентом України – Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено завдання щодо проведення глибоких реформ у Збройних Силах, досягнення європейського рівня соціальних стандартів для військовослужбовців та членів їх сімей.

Під час розроблення стратегічних програмних документів із реформування Збройних Сил України, проведення комплексу навчань “Взаємодія–2010” було оцінено реальний стан підготовки органів військового управління, військ (сил) та їх спроможностей. Ми переконалися в тому, що особовий склад Збройних Сил

України готовий виконувати завдання за призначенням.

Абсолютна більшість військовослужбовців – це досвідчені професіонали, дисципліновані, мужні та вольові люди, які чесно та сумлінно виконують свій конституційний обов’язок.

ВСТУПНЕ СЛОВО

НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ – ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Водночас виконання завдань керівництва держави щодо вирішення проблем оборони в умовах позаблокового статусу потребує підвищення ефективності управління військами, рівня підготовки особового складу, суттєвого покращення ресурсного і матеріально-технічного забезпечення військ (сил).

Сьогодення вимагає продуманих, конструктивних рішень і практичних рішучих дій.

З огляду на це ми формуємо плани на майбутнє і ставимо перед собою нові завдання стосовно перспективного обрису Збройних Сил.Попереду відповідальна робота щодо виконання завдань реформуванняЗбройних Сил України на період до 2015 року.2011 навчальний рік визначено Роком технічної готовності та підготовки професійного сержантського складу.Серед пріоритетних залишається завдання збереження оперативних можливостей військ (сил), недопущення зниження рівня бойової готовності та забезпечення їх спроможності виконувати визначені завдання.

Кожний керівник зобов’язаний створити необхідні умови для досконалого ово лодіння військовослужбовцями озброєнням та військовою технікою, покращення стану справ у військових колективах, забезпечення статутного порядку, високого рівня військової дисципліни та правопорядку особового складу.

2011-й рік – це рік 20-ї річниці незалежності України та Збройних Сил України.

Він повинен стати початком проведення ефективних заходів реформування та створення передумов для подальшого розвитку сучасних Збройних Сил.

Упевнений, що особовий склад Збройних Сил з усією відповідальністю усвідомлює важливість завдань та зробить все можливе для їх успішного виконання!

Начальник Генерального штабу –

Головнокомандувач Збройних Сил України

генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО

ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 2010 р.

РОЗДІЛ 1

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ

РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ

РІК СТАБІЛІЗАЦІЇ СИТУАЦІЇ

У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ

ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

ОБОРОННОГО ОГЛЯДУ

ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ

ЗБРОЙНИХ СИЛ

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВИ ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

У 2010 р. діяльність Збройних Сил була спрямована на недопущення зниження рівня бойової готовності військових частин та стабілізацію ситуації у військах (силах) за рахунок підвищення організації їх підготовки, прискорення темпів відновлення технічної готовності озброєння і військової техніки, підвищення рівня соціальних гарантій військовослужбовців та членів їх сімей.

Діяльність Міністерства оборони та Генерального штабу була зосереджена на заходах подальшого реформування і розвитку Збройних Сил, збалансування потреб оборони в умовах позаблокового статусу держави з її ресурсними можливостями та підготовці виважених рішень стосовно перспективного обрису військ (сил).

РОЗДІЛ 1

Головною подією 2010 р., яка визначально вплинула на безпекову ситуацію, стало оголошення Україною позаблокового статусу1, що передбачає зокрема повноправну участь України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства в Європейському Союзі при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими державами СНД та світу

Законом України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” конкретизовано порядок застосування Збройних Сил, зокрема: лише у випадках актів збройної агресії проти України, інших збройних зазіхань на її територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів; боротьби з міжнародним тероризмом та піратством; інших випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Визначено засади внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони, на реалізацію яких у 2010 р. були зосереджені головні зусилля Міністерства оборони та Генерального штабу

На основі проведеного протягом року комплексного аналізу внутрішньої та зовнішньої обстановки були уточнені виклики і загрози національній безпеці України у воєнній сфері

Особливу увагу керівництвом держави було приділено питанням недопущення зниження рівня бойової готовності Збройних Сил, забезпечення їх повсякденної діяльності та соціального захисту військовослужбовців, а саме:

· на 2010 р. Міністерству оборони визначено завдання стабілізувати ситуацію у Збройних Силах та забезпечити фінансування першочергових заходів3;

1 Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” № 2411-VI вiд 1 липня 2010 р.

2 Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року “Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році” № 1119/2010 вiд 10 грудня 2010 р.

3 Постанова Кабінету Міністрів України “Про перерозподіл бюджетних призначень на 2010 рік та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” № 969 від 18 жовтня 2010 р., розпорядження Кабінету Міністрів України “Про перерозподіл деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству оборони на 2010 рік” № 2010-р від 18 жовтня 2010 р.

 Засади зовнішньої політики

…неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі в удосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного партнерства з Організацією Північноатлантичного договору та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес

 Основні засади внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони зміцнення обороноздатності держави, посилення відпові дальності органів державної влади всіх рівнів за неналежну підготовку і забезпечення безпеки держави;

· реформування Збройних Сил з метою забезпечення їх максимальної ефективності та здатності оперативно реагувати на потенційні загрози Україні;

 

· забезпечення поступового переходу до комплектування Збройних Сил військовослужбовцями на контрактній основі, насамперед за спеціальностями, що визначають боєздатність підрозділів;

 

· забезпечення оснащення Збройних Сил новітніми видами військової техніки та озброєнь;

• забезпечення реалізації гарантій соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей

ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 2010 р.

• проведено перший етап розпочатої адміністративної реформи у центральному апараті Міністерства оборони та органах військового управління Збройних Сил4;

• підвищено відповідальність громадян за порушення військового обов’язку);

• відновлено шефство над військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил з метою сприяння вирішенню питань підвищення престижу військової служби, соціально-побутових і культурних потреб військовослужбовців6;

• збільшено пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, за рахунок надбавки за особливі умови служби, пов’язані з обслуговуванням ядерної зброї7;

• уточнено функції і завдання Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань Головного управління з питань оборонної політики та діяльності правоохоронних органів Адміністрації Президента України8;

• створено Державне господарське об’єднання “Укроборонпром” для підвищення ефективності господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів.

З метою стимулювання військовослужбовців до військової служби збільшено їх грошове забезпечення. У 2010 р. зріс розмір щомісячної премії особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що збільшило їх грошове забезпечення на 29-35 % у порівнянні з 2009 р., встановлено щомісячну додаткову грошову винагороду військовослужбовцям льотного та плаваючого складу, а у грудні підвищено середній розмір щомісячної премії, що дозволило збільшити грошове забезпечення військовослужбовців у середньому на 20-23 %

Своєчасні рішення та заходи керівництва держави у 2010 р. створили все можливе для стабілізації ситуації в Збройних Силах і подальшого їх реформування.

Проте реалізація завдань стосовно підвищення боездатності українського війська потребує значних ресурсів і повної консолідації органів державної влади та всього суспільства.

 Відповідальність за порушення законодавства про військовий обов’язок

Підвищено у три-п’ять разів розмір штрафу за порушення військовозобов’язаними чи призовниками правил військового обліку, неявку їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах

4 Указ Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” № 1085/2010 від 9 грудня 2010 р.

5 Закон України “ Про внесення змін до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу” № 2711-VI вiд 30 листопада 2010 р.

6 Указ Президента України “Питання шефства над Збройними Силами України” № 918/2010 від 27 вересня 2010 р.

7 Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до пункту 5 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб ” № 318 від 21 квітня 2010 р.

8 Указ Президента України “Про Положення про здійснення контролю Президента України за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань” № 917/2010 від 27 вересня 2010 р.

9 Указ Президента України “Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу України” № 1245/2010 від 28 грудня 2010 р.

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Державною програмою розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 рр. (Державна програма) передбачалося збільшити частку бойових частин на 8 %, довести кількість оновленого та модернізованого озброєння та військової техніки до 22 %, повністю перейти на цифрові засоби зв’язку й автоматизувати систему управління Збройними Силами, збільшити вдвічі основні показники бойової підготовки, перейти до 100 % комплектування особового складу військовослужбовцями за контрактом, вивільнити особовий склад від виконання функцій з охорони військових містечок та продовольчого забезпечення, позбутися надлишкового військового майна. Загалом це дозволило б збільшити бойовий потенціал Збройних Сил при зменшенні їх чисельності більш ніж на 40 %.

Разом з тим обмежене ресурсне забезпечення значно сповільнило темпи реалізації Державної програми, розбалансувало послідовність виконання заходів та призвело до збільшення її кошторису.

За п’ять років недофінансування заходів Державної програми становило близько 15,2 млрд грн.(майже чверть від визначених Державною програмою коштів).

 

 

Це, в свою чергу, призвело до таких наслідків:

· не завершено оптимізацію системи управління Збройних Сил та створення Єдиної автоматизованої системи управління. Систему зв’язку Збройних Сил не переведено на нову технологічну базу;

 

· не вдалося реалізувати встановлені показники оновлення озброєння та військової техніки. За роки виконання Державної програми модернізовано лише 8 (14,4 %) бойових літаків з 55 запланованих, не виконано заходи з оновлення 21 та закупівлі одного зенітно-ракетного комплексу С-300, двох літаків АН-70 та 14 радіолокаційних станцій “Пелікан”. Залишається низьким рівень справності більшості літаків (24 %), вертольотів (36 %), кораблів і суден забезпечення (7 %);

 

· не виконано плани комплексної утилізації. Обсяги надлишкових, не придатних до подальшого використання ракет, боєприпасів та їх складових, рідких компонентів ракетного палива, які утилізовано, становлять чверть від загальних об’ємів;

• не забезпечено військовослужбовців необхідною кількістю житла. Обсяги фінансування дозволили протягом 2006-2010 рр. отримати (придбати) близько 10,9 тис. квартир (25 % від запланованого);

• не досягнуто спланованих показників бойової підготовки. На кінець 2010 р. основні показники бойової підготовки військ (сил) у три-чотири рази менші від показників 2006 р;

• не виконано плани підготовки резервістів. На 2010 р. у Збройних Силах заплановано 6300 резервістів. На кінець року їх кількість становила 1681 осіб (27 % від плану);

• не завершено перехід Збройних Сил на комплектування військовослужбовцями за контрактом. На кінець 2010 р. укомплектуванність військовослужбовцями за контрактом досягла 50 %.

Разом з тим прийняття низки державних рішень у галузі оборони, упровадження пріоритетів у воєнній сфері дозволило утримати на необхідному рівні ситуацію щодо збереження оперативних спроможностей військ (сил) і цілісності системи протиповітряної оборони держави.

Таким чином, протягом 2006-2010 рр. заходи Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 рр. були виконані не в повному обсязі.

Виділених асигнувань вистачило в основному на утримання Збройних Сил, що не дало можливості проводити на належному рівні підготовку військ (сил), підтримати у справному стані озброєння та військову техніку. Виконання заходів розвитку Збройних Сил забезпечено лише на 39 %.

10 Закон України “Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік” № 2278 від 20 травня 2010 р.

11 Затверджено Міністром оборони України 15 травня 2010 р.

. Зміст основних заходів зі стабілізації ситуації у Збройних Силах Недопущення зниження рівня боєготовності ЗбройнихСил;

збереження кадрового потенціалу Збройних Сил, підвищення мотивації до військової служби;

оптимізація функціональної та організаційної структур, чисельності Збройних Сил;

забезпечення належного утримання Збройних Сил та погашення заборгованості минулих років;

зміцнення міжнародного військового співробітництва, миротворча та верифікаційна діяльність Збройних Сил;

удосконалення системи стратегічного, у тому числі оборонного, планування

Критичний стан Збройних Сил унаслідок зриву виконання Державної програми обумовив необхідність не тільки збільшення фінансування, а й ужиття додаткових заходів на рівні Президента України та Кабінету Міністрів України.

З метою створення передумов подальшого розвитку Збройних Сил у середньостроковій та довгостроковій перспективі 2010 р. було визначено Роком стабілізації ситуації у Збройних Силах України.

На підставі положень Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 р.” та Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 р.10 було розроблено комплекс заходів зі стабілізації ситуації у Збройних Силах на 2010 р.11 (врізка 1. 4).

Забезпечення боєздатності Збройних Сил

З метою впровадження нових підходів до підготовки органів військового управління, військ(сил), забезпечення їх готовності до виконання завдань за призначенням удосконалено зміст нормативних документів, які забезпечують збалансування системи планування підготовки з оборонним і бюджетним плануванням.

Упроваджено нову систему злагодження підрозділів, яка враховує рівень укомплектованості підрозділів особовим складом, у тому числі і військовослужбовцями за контрактом, визначає конкретні завдання підготовки та часові показники їх досягнення.

Особливістю підготовки Збройних Сил у 2010 р. стало проведення всіх заходів на єдиному оперативно-стратегічному фоні, що дозволило готувати органи військового управління та війська (сили) за загальним замислом і конкретними завданнями.

Починаючи з другого півріччя 2010 р., Збройні Сили вчасно виконували заплановані заходи бойової підготовки. Це дозволило за підсумками навчального року вдвічі, порівняно з минулим роком, наростити наліт льотчиків армійської авіації, у 2,5 раза збільшити наплавність кораблів

Основні зусилля підготовки військ (сил) зосереджувалися на підготовці визначених підрозділів ОСШР і тих, які залучалися до участі в комплексі навчань(тренувань) з органами військового управління та військами (силами) “Взаємодія - 2010” (6 вересня – 4 жовтня 2010 р.), що стали логічним продовженням Стратегічної командно-штабної воєнної гри (травень 2010 р.).

Практичні дії проводилися на п’яти полігонах Сухопутних військ, у Державному науково-випробувальному центрі “Чауда” Повітряних Сил 

ЗАВДАННЯ, ЩО ВИКОНАНІ (ВІДПРАЦЬОВАНІ):

Тактичне навчання угруповання різнорідних сил ВМС Тактико-спеціальне навчання ескадрильї окремого полку ДКЛА Льотно-тактичне навчання вертолітної ескадрильї морської авіації Тактичне навчання з бойовою стрільбою з військовими частинами та підрозділами Повітряних СилДесантування повітряним способом підрозділу морської піхоти з літака АН-26 Комплекс льотно-тактичних вправ під час льотно-методичного збору з екіпажами винищувальної авіації

ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 2010 р.

Усього було проведено шість батальйонних u1090 тактичних навчань, двадцять три тактичних, сімнадцять тактико-спеціальних та одне льотно-тактичне навчання, шість зборів з військовозобов’язаними, на які було призвано близько 600 осіб.

Протягом року зроблені дієві кроки з технічного переоснащення та оновлення озброєння і військової техніки Збройних Сил. Пріоритетним напрямом модернізації та оновлення ОВТ була авіаційна тех- ніка та засоби протиповітряної оборони, які в мирний час використовуються для охорони повітряного простору держави та прикриття особливо важливих об’єктів промисловості. Одним з головних напрямів було також відновлення справності бойового корабельного складу Воєнно-Морських Сил, що обумовлено його критичним станом. Планово здійснювалася модернізація та закупівля бронетанкової техніки.

Результатом проведеної протягом року роботи було відновлення близько 3 тис. зразків ОВТ, що впливають на бойову готовність військ (сил), у тому числі:

· 26 літаків різного типу, 11 вертольотів;

• 12 кораблів, катерів та суден забезпечення;

• 120 зразків ракетно-артилерійського озброєння;

• 41 зразок бронетанкового озброєння та техніки;

• 298 одиниць автомобільної техніки;

• продовжено ресурс двох ЗРК С-300ПС.

Збереження кадрового потенціалу Збройних Сил, підвищення мотивації до військової служби, упровадження військово-патріотичного виховання

У 2010 р. головним напрямом діяльності командирів (начальників) усіх рівнів було збереження кадрового потенціалу та призупинення відтоку офіцерського складу Збройних Сил, створення належних соціально-побутових умов для військовослужбовців.

Основними причинами зниження укомплектованості військ (сил) молодшим офіцерським складом були невідповідність державного замовлення на підготовку офіцерів динаміці змін чисельності військ (сил) та незадовільні соціальні гарантії військовослужбовців. У 2008-2009 рр. було призупинено скорочення чисельності Збройних Сил. Це у 2010 р. призвело до розбалансування показників потреби військ (сил) у кадрах та кількості тих, хто навчається у військових навчальних закладах (ВНЗ). Унаслідок цього тільки чверть вакантних посад молодшого офіцерського складу в 2010 р. було заміщено випускниками ВНЗ.

Для подолання зазначеної проблеми були вжиті заходи, зокрема:

• збільшено кількість прийнятих на військову службу офіцерів запасу до 404 осіб (2009 р. - 154);

• організовано проведення персональних співбесід командирів (начальників), за рівнем не нижче командирів армійських корпусів та їм рівних, з молодшими офіцерами, які виявили бажання звільнитися з військової служби;

• надано можливість офіцерам, які досягли граничного віку перебування на військовій службі та відповідають певним вимогам, залишитися на військо- вій службі понад граничний вік;

• обмежено направлення осіб офіцерського складу до інших військових формувань. Дозвіл на переведення надавався тоді, коли до закінчення строку дії контракту залишалося не більше 6 місяців;

ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 2010 р.

• для забезпечення об’єктивності кадрових рішень запроваджено обов’язкове погодження звільнення офіцерів з військової служби на засіданні Ради офіцерів.

Збільшено державне замовлення на підготовку офіцерського складу тактичного рівня. Відновлено підготовку курсантів у Військовому інституті Одеського національного політехнічного університету.

Особлива увага командирів (начальників) усіх рівнів була зосереджена на забезпеченні належних умов для виконання особовим складом обов’язків військової служби. Підвищення інтенсивності бойової підготовки військ (сил) у 2010 р. сприяло стабілізації стану військової дисципліни на рівні 2009 р.

Цей чинник сприяв згуртуванню військових колективів, формуванню в них доброзичливого психологічного клімату і збереженню військових професіоналів.

Збереженню військових кадрів сприяло також запровадження системи кадрового забезпечення централізованого типу, нової системи комплектування військ (сил) військовослужбовцями за контрактом, безко-штовного харчування, підвищення розмірів грошового утримання військовослужбовців.

Якісний прорив у забезпеченні житлом військовослужбовців після провального 2009 р. сприяв підвищенню мотивації до військової служби. Протягом року головна увага була сконцентрована на введенні в експлуатацію будинків, збудованих на 70 і більше відсотків. За ініціативи Міністерства оборони та підтримки Кабінету Міністрів України, у 2010 р. були виділені (перерозподілені) бюджетні асигнування на будівництво (придбання) квартир для військовослужбовців. На законодавчому рівні отримано дозвіл на використання земель оборони для будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей, а також соціального та доступного житла без зміни їх цільового призначення12.

Загалом за підсумками року військовослужбовцями отримано більше 2 тисяч квартир.

Важливими для Збройних Сил стали якісно нові відносини з громадськими організаціями, які будувалися на засадах партнерства та взаємної відповідальності і були спрямовані на об’єктивне інформування суспільства про діяльність Збройних Сил. Консолідацію зусиль і потенціалу громадських організацій, ініціювання нових ідей і пропозицій забезпечила Громадська рада при Міністерстві оборони. У 2010 р. до складу Громадської ради прийнято 5 нових громадських організацій. На кінець року кількість неурядових громадських, профспілкових організацій та засобів масової інформації у її складі становила 90.

Протягом року продовжувалося системне впровадження військово-патріотичного виховання в повсякденну діяльність військ (сил), забезпечувалася координація зусиль та єдність поглядів органів військового управління, зокрема:

• встановлено ритуал підйому (спуску) Державного прапора України у Збройних Силах13, який сприяв піднесенню національної свідомості 12 Закон України “Про внесення зміни до статті 4 Закону України “Про використання земель оборони” щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей” № 2674-VI вiд 4 листопада 2010 р.

13 Наказ Міністра оборони України “Про затвердження ритуалу підйому (спуску) Державного прапора України у Збройних Силах України” № 444 від 20 серпня 2010 р.

військовослужбовців, активізації військово-патріотичного виховання особового складу, підвищенню престижу військової служби (врізка 1.5);

· визначено напрями діяльності та завдання органів військового управління щодо підвищення рівня морально-психологічного потенціалу Збройних Сил, патріотичної свідомості особового складу14;

• визначено основні шляхи формування в ліцеїстів духовних цінностей українського патріота, психологічної та фізичної готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни15;

• проведено більше 10 тисяч військово-патріо тичних заходів (схема 1.4), забезпечено участь представників Міністерства оборони та Збройних Сил у загальнодержавних заходах патріотичного спрямування з нагоди відзна- чення державних свят, пам’ятних, знаменних дат і подій в історії україн-ського народу, у тому числі 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизнянійвійні 1941-1945 рр.

 Ритуал підйому (спуску) Державного прапора України у Збройних Силах Державний прапор України піднімається (спускається) щоденно в місцях постійної дислокації військових частин, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, установ та організацій, а також у польових таборах під час проведення навчань і польових виходів;

Державний прапор піднімається (спускається) на флагштоку, встановленому на стройовому плацу. Прапор на військових кораблях і суднах піднімається (спускається) у відповідності з Положенням про корабельну службу у Військово-Морських Силах Збройних Сил;

Державний прапор у військових частинах Повітряних Сил Збройних Сил, особовий склад яких залучається до несення бойового чергування, піднімається (спускається) відповідно до Положення про організацію підготовки до несення бойового чергування та проведення ритуалу заступання на бойове чергування з протиповітряної оборони у Збройних Силах;

на початку робочого тижня (щопонеділка) підйом прапора здійснюється в ранковий час під час загального шикування особового складу бригади (полку, окремого батальйону) черговим військової частини із залученням визначених осіб добового наряду. Підйом прапора супроводжується виконанням особовим складом Державного гімну України;

в інші дні ритуал підйому (спуску) прапора здійснюється черговим (помічником чергового, якщо це офіцер) військової частини із залученням визначених осіб добового наряду;

підйом прапора в будні здійснюється о 8 годині 30 хвилин, у вихідні та святкові дні – о 9 годині, а спуск о 20 годині;

урочистий ритуал підйому (спуску) прапора проводиться в дні державних і військових професійних свят за належністю військових частин Збройних Сил під час загального шикування особового складу

14 Наказ Міністра оборони України ”Про затвердження Концепції військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України” № 295 від 8 червня 2010 р.

15 Наказ Міністра оборони України ”Про затвердження Концепції виховання ліцеїстів військових ліцеїв” № 413 від 9 серпня 2010 р.

 Результати військово-патріотичного виховання у 2010 р.

Організовано і проведено заходів військово-патріотичного спрямування та культурно-мистецьких акцій у 2010 р.

14 культурно-мистецьких та військово-патріотичних акцій,

1620 тематичних масових заходів,

465 науково-практичних конференцій, семінарів, “круглих

столів”

Творчими колективами Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил, Національного президентського оркестру здійснено 300 концертних виступів у військових гарнізонах та містах України

5001 екскурсію до Національного військово-історичного музею та його філій, прийнято більше 165 тис. відвідувачів

230 театралізованих свят,

540 концертів художньої самодіяльності,

3348 тематичних ранків, вечорів відпочинку,

3012 бібліотечнихзаходів

У Центральному будинку офіцерів Збройних Сил проведено 237 концертів, літературно-мистецьких вечорів, книжкових виставок, які відвідало понад 87 тис. осіб 308 вікторин, оглядів-конкурсів, кінолекторіїв, 284 художніх виставок та виставок народної творчості

ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 2010 р.

Комплексна реалізація заходів, спрямованих на індивідуальну роботу з військовослужбовцями, підвищення мотивації до військової служби, забезпечення військово-патріотичного виховання, сприяла збереженню військових кадрів.

Утилізація ракет, боєприпасів та компонентів ракетного палива

У 2010 р. вдалося наростити обсяги утилізації ракет і боєприпасів, непридатних для подальшого використання та зберігання. Разом з тим виконання планових показників, визначених Державною цільовою оборонною програмою утилізації звичайних боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки16 (Державна програма утилізації), не було забезпечено.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” було перед-бачено 113,1 млн. грн. (за загальним фондом – 20,8 млн. грн., за спеціальним –92,3 млн. грн.), що становить 42% від обсягів, передбачених Державною програмою утилізації (269,7 млн. грн.).

Фактично отримано 27,2 млн. грн. (24% від передбаченого у Державному бюджеті), у тому числі за загальним фондом – 20,8 млн. грн., за спеціальним – 6,4 млн. грн.).

Із них призначено на утилізацію боєприпасів – 24,1 млн. грн. (за загальним фондом – 20,8 млн. грн., за спеціальним – 3,3 млн. грн.); компонентів ракетного палива – 3,1 млн. грн. за спеціальним фондом.

Протягом року Міністерством оборони вилучено на утилізацію з баз, скла- дів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил 29,5 тис. тонн, з яких до сфери управління Міністерства промислової політики передано 2,4 тис. тонн боєприпасів. Утилізовано 23,7 тис. тонн боєприпасів.

16 Затверджена постановою Кабінетів Міністрів Укаїни № 940 від 22 жовтня 2008 р.

17 Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європіщодо проекту ОБСЄ - Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива) ратифіковано Законом України

Продовжувалася реалізація спільного проекту ОБСЄ - Україна з утилізації запасів компонентів рідкого ракетного палива типу меланж17. У рамках реалізації цього проекту з території складів ракетного палива до місць утилізації відправлено 2698 тонн меланжу .

За міжнародним контрактом на підприємствах Російської Федерації у 2009-2010 рр. утилізовано 3168 тонн меланжу.

ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОБОРОННОГО ОГЛЯДУ

У 2010 р. завершено заходи оборонного огляду в Україні. За підсумками роботи підготовлено проект Стратегічного оборонного бюлетеня України на період до 2025 року (СОБ), який було обговорено з вітчизняними і закордонними експертами та громадськими організаціями, і проведено міжвідомче погодження нормативно-правового акта щодо схвалення СОБ.

Нова модель Сектора безпеки і оборони України

У рамках оборонного огляду на основі аналізу безпекового середовища визначено внутрішні та зовнішні виклики і загрози, імовірність впливу яких на Україну на період до 2025 р. буде високою .

ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 2010 р.

 

 

Трансформація Воєнної організації держави в Сектор безпеки і оборони

України та законодавче закріплення цього поняття дозволить більш ефективно і

своєчасно здійснювати коригування пріоритетів державної політики безпеки та

оборони, оптимально об’єднати військові і невійськові можливості всіх складових

системи національної безпеки для запобігання та нейтралізації існуючих і потен-

ційних воєнних загроз, а також підтримувати оборонний потенціал держави на рівні, що гарантує воєнну безпеку України.

Базуючись на аналізі викликів та загроз національній безпеці України, пріоритетів держави в оборонній та безпековій політиці, проаналізовано широкий спектр

імовірних ситуацій, у яких можуть застосовуватися/залучатися Сили безпеки і оборони на довгострокову перспективу. Ці ситуації об’єднані сценаріями, які стали

базовими для визначення місця, ролі і завдань кожної складової u1057 Сектора безпеки і оборони України для гарантування безпеки і оборони держави

На основі аналізу безпекового середовища, вимог до можливостей Сил безпеки

і оборони сформовано перспективний обрис Збройних Сил та визначено страте-

гію його досягнення, головною метою якої є досягнення ними на основі принципу

оборонної достатності та збалансованості потреб безпеки і оборони з ресурсними

можливостями держави здатності гарантовано забезпечити захист національних

інтересів України від існуючих та потенційних зовнішніх загроз і ефективно функ-

ціонувати в умовах демократичного суспільства.

Досягнення перспективного обрису Збройних Сил передбачається здійснити

в три етапи:

ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 2010 р.

20 БІЛА КНИГА 􀂄 2010

18 Схвалена Кабінетом Міністрів України та надіслана на розгляд РНБО України.

19 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження прогнозних показників видатків із загального фонду державного бюджету на потреби оборони на

період до 2023 року” № 568 від 7 липня 2010 р.

20 Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року “Про виклики і загрози національній безпеці

України у 2011 році” № 1119/2010 від 10 грудня 2010 р.

 

· на першому етапі (2011-2015 рр.) – стабілізувати ситуацію у військах

(силах), зберегти можливості для відновлення боєздатності Збройних Сил,

підтримати мінімально необхідний рівень їх спроможностей для запобі-

гання, локалізації та нейтралізації воєнного конфлікту, сприяння в ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій і участі у виконанні миротворчих завдань.

Заходи першого етапу опрацьовано в Концепції подальшого реформування

Збройних Сил України на період 2011-2015 рр.18;

• на другому етапі (2016-2020 рр.) – відновити боєздатність Збройних Сил,

розпочати їх сталий розвиток. На кінець цього етапу Збройні Сили повинні

бути готовими визначеним складом сил та засобів у взаємодії з іншими скла-

довими Сил безпеки і оборони до виконання завдань за призначенням;

• на третьому етапі (2021-2025 рр.) – досягти основних якісних показників

нового обрису Збройних Сил, оснастити їх сучасним ОВТ, підвищити рівень

підготовки військ (сил), створити запаси матеріально-технічних засобів.

Фінансове забезпечення заходів реформування Збройних Сил до 2025 р.

В основу забезпечення розвитку Збройних Сил фінансовими ресурсами покла-

дено показники потреби, необхідної для досягнення визначених можливостей

Збройних Сил, та спроможності держави задовольнити ці потреби.

Урядом України визначено орієнтовні показники видатків із загального фонду

Державного u1073 бюджету України на потреби оборони на перспективу, які були уточнені

в Концепції подальшого реформування Збройних Сил на 2011-2015 рр. (схема 1.7)19.

Планування розподілу оборонного бюджету:

• на першому етапі (2011-2015 рр.) – спрямувати на

соціальний захист військовослужбовців та чле-

нів їх сімей, реформування Збройних Сил, ути-

лізацію боєприпасів, забезпечення боєготовності

визначених військових частин та підрозділів.

Пріоритет у фінансуванні надати високотехноло-

гічним видам – Повітряним Силам та Військово-

Морським Силам;

• на другому етапі (2016-2020 рр.) – збільшити

інвестиції в ОВТ, розвиток підготовки військ (сил)

та інфраструктури. Поступово змінити структуру

видатків бюджету Міністерства оборони: витрати

на утримання знизити до 65 %, а на розвиток

озброєння, військової техніки та інфраструктури

збільшити з 18 % до 25 %, на підготовку військ

(сил) – з 5 % до 7 %;

• на третьому етапі (2021-2025 рр.) – спрямувати

на програми, які безпосередньо впливають на під-

вищення оперативних можливостей сил оборони,

подальше поліпшення соціального захисту особового складу Збройних Сил.

Порядок подальшої роботи та внесення проекту СОБ на розгляд Ради націо-

нальної безпеки і оборони України визначений рішенням Ради національної без-

пеки і оборони України від 17 листопада 2010 р. “Про виклики та загрози націо-

нальній безпеці України у 2011 році” та узгоджений з розробленням нової редакції

Стратегії національної безпеки України та Воєнної доктрини України20.

13 600

10 476 12 396

14 317 16 179,4 18100 19 962,4

21 883

23 745,4

25 666

27 528,4

29 449

31 311,4

33 232

14 922,7

17 122,8

19 246,3

21 406,6

26 058,5

30 749

36 283,8

42 814,9

50 521,6

59 615,5

70 364,3

83 008,6

92 969,6

104 125,9

показники, схвалені Кабінетом

Міністрів України в проекті

Концепції подальшого

реформування Збройних Сил

України до 2015 р.

Пропозиції Міністерства оборони Прогрозні показники Кабінету Міністрів України

показники, опрацьовані

Міністерством оборони України

за дорученням Адміністрації

Президента України

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Схема 1.7. Прогнозні показники видатків Державного бюджету

України на потреби оборони на період до 2025 р., млн. грн.

21

ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 2010 р.

БІЛА КНИГА 􀂄 2010

У 2010 р. зберігалася тенденція останніх років стосовно неврахування у

Державному бюджеті України реальних потреб Збройних Сил, а також встанов-

лення такого рівня надходжень спеціального фонду, якого неможливо досягти

через законодавчу неврегульованість питань щодо реалізації надлишкових

об’єктів та майна Міністерства оборони.

Нормативна потреба фінансування Збройних Сил на 2010 р. становила

30 938,1 млн. грн. (потреба для розвитку Збройних Сил).

Враховуючи економічне становище держави, Міністерством оборони було

визначено мінімально-необхідну потребу – 19 853,4 млн. грн.

Державним бюджетом України на 2010 р. Міністерству оборони передбачено

12 477,1 млн. грн. (1,15 % від ВВП), із них загальний фонд становив 9 052,8 млн. грн.

(73 % видатків), спеціальний фонд – 2 664 млн. грн. (21 %), стабілізаційний

фонд – 760,3 млн. грн. (6 %).

Фактично надійшло 10 533,6 млн. грн. (0,97 % від ВВП) або 84,4 % річних

призначень, що становило лише 53 % від мінімальної потреби, з них: із загального

фонду – 9 052,8 млн. грн. (100 % надходжень), зі спеціального – 819,6 млн. грн.

(30,8 %), стабілізаційного – 661,2 млн. грн. (87 %) (Додаток 1).

За плановими показниками недофінансовано 1 943,5 млн. грн. (15,6%).

Таким чином, фінансування Збройних Сил у

2010 р. відповідало мінімально-критичному рівню

забезпечення утримання та підготовки військ (сил)

(схема 1.8).

Досвід провідних країн доводить, що на під-

тримання належного рівня готовності військ (сил)

до виконання завдань за призначенням, розвиток

озброєння і військової техніки, підготовку військ

(сил) та інші оперативні потреби видатки не пови-

нні бути меншими 50% від загального обсягу фінан-

сових ресурсів.

Разом з тим у 2006-2008 рр. видатки на утримання

Збройних Сил поступово збільшувалися з 68 % до

77 %. У кризовому 2009 р. вони становили 84 %, а

у 2010 р. цей показник зріс до 87,9% (схема 1.9),

що було обумовлено необхідністю виконання

ФІНАНСУВАННЯ

ПОТРЕБ ЗБРОЙНИХ

СИЛ

Схема 1.9. Структура видатків Міністерства оборони у 2006-2010 рр., %

Утримання ЗС України Підготовка ЗС України Інвестиції на розвиток ОВТ та інфраструктури

Світова практика

Бюджет Міністерства

оборони України на 2006 р.

6 404,8 млн. грн.

Бюджет Міністерства

оборони України на 2009 р.

8 340,9 млн. грн.

Бюджет Міністерства

оборони України на 2008 р.

9 529,5 млн. грн.

Бюджет Міністерства

оборони України на 2007 р.

8 071,1 млн. грн.

Бюджет Міністерства

оборони України на 2010 р.

10 533,6 млн. грн.

10,5

53%

9,88

6,4 6,4%

Мінімальна потреба в грошах Фактично використано коштів

64%

13,1

8,0

61%

17,3

9,5

55%

17,5

8,3

47%

9,1%

12,8%

25,2%

15,9%

9,1%

Динаміка росту інфляції

2006 2007 2008 2009 2010

19,8

Схема 1.8. Стан фінансування потреб Збройних Сил

у 2006-2010 рр., млрд. грн.

50% 68,7% 73,9%

87,9%

77,1% 84,0%

20%

9,7%

9,8%

5,1%

9,0%

7,8%

30%

21,6% 16,3%

7,0%

7,0%

15,1%

ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У 2010 р.

22 БІЛА КНИГА 􀂄 2010

невідкладних заходів щодо забезпечення соціальних гарантій військовослужбов-

ців та членів їх сімей.

За таких умов видатки на розвиток озброєння і військової техніки, підготовку

та інші оперативні потреби Збройних Сил планувалися за остаточним принципом

та за рахунок негарантованих джерел фінансування (спеціальний та стабілізацій-

ний фонди). Як наслідок цього оборонні бюджети 2006-2010 рр. об’єктивно не

могли бути “бюджетами розвитку”.

У 2010 р. завдяки рішучим діям керівництва держави в цілому створено

підґрунтя для припинення руйнівних процесів у Збройних Силах, сприятливі

умови для відновлення боєздатності військ (сил), поступового підвищення

рівня як підготовки військ (сил), так і оснащення їх озброєнням і військо-

вою технікою.

З метою урахування оновлених засад оборонної політики та результатів

оборонного огляду в Україні за рішенням Ради національної безпеки і обо-

рони розробляється нова Державна комплексна програма реформування і

розвитку Збройних Сил України на 2011-2015 роки21.

21 Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року “Про виклики та загрози національній

безпеці України у 2011 році” № 1119/2010 вiд 10 грудня 2010 р.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ

СИЛАМИ, ЇХ СТРУКТУРА,

ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ОСНАЩЕННЯ

РОЗДІЛ 2

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

ЗБРОЙНИХ СИЛ

ОСНАЩЕННЯ ОЗБРОЄННЯМ

І ВІЙСЬКОВОЮ ТЕХНІКОЮ

 

 

 

 

 

 

БІЛА КНИГА 􀂄 2010 25

УДОСКОНАЛЕННЯ

СИСТЕМИ

УПРАВЛІННЯ

ЗБРОЙНИМИ

СИЛАМИ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ

СИЛАМИ, ЇХ СТРУКТУРА,

ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ОСНАЩЕННЯ

У 2010 р. продовжувалося формування ефективних механізмів управлінняЗбройними Силами

та їх інтеграція в оновлену державну систему управління. Міністерство оборони та Збройні

Сили брали участь у реалізації державної адміністративної реформи. Головна увага приділялася

оптимізації структури і чисельності органів військового управління, усуненню дублювання їх функцій

та завдань, зменшенню витрат на утримання.

РОЗДІЛ 2

Удосконалення системи управління Збройними Силами здійснювалося шляхом

розвитку її основних компонентів: органів управління, пунктів управління, ство-

рення елементів Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами

(ЄАСУ) та переоснащення системи зв’язку на цифрові засоби.

Протягом року система управління Збройними Силами значних змін не зазнала

(схема 2.1):

стратегічний рівень – Міністерство оборони, Генеральний штаб, Озброєння,

Тил, Головне управління оперативного забезпечення;

оперативний рівень – командування видів Збройних Сил, Об’єднане опера-

тивне командування, управління армійських корпусів, управління повітряних

командувань, Центр морських операцій та Центр військ берегової оборони;

тактичний рівень – управління бригад, полків.

Тривало створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними

Силами України (ЄАСУ). Нові методи та підходи зі створення і використання

засобів і систем інформатизації з урахуванням напрямів реформування Збройних

Сил були викладені в Концепції інформатизації Міністерства оборони1, яка перед-

бачає:

Миротворчі

контингенти

Бази, склади,

арсенали

Схема 2.1. Структура органів військового управління Збройних Сил України, на кінець 2010 р.

Управління

повітряних

командувань

Частини Сухопутних

військ

Частини Військово-

Морських Сил

КОМАНДУВАННЯ

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ

СИЛ

Центр

морських

операцій

Центр військ

берегової

оборони

КОМАНДУВАННЯ

ПОВІТРЯНИХ

СИЛ

Міжвидові

угруповання

військ (сил)

Функції оперативного управління Функції забезпечення Функції адміністративного управління Функції організації територіальної оборони

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Частини Повітряних

Сил

Тактична

група

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КОМАНДУВАННЯ

СУХОПУТНИХ

ВІЙСЬК

ОБ’ЄДНАНЕ

ОПЕРАТИВНЕ

КОМАНДУВАННЯ

Чергові

сили

Управління

армійських

корпусів

Управління Західного та

Південного оперативних

командувань, Територіальне

управління “Північ”

Миротворчі

контингенти

Бази, склади,

арсенали

ОЗБРОЄННЯ

Збройних Сил

ТИЛ

Збройних Сил

Головне управління оперативного

забезпечення Збройних Сил

Головний командний центр

1 Наказ Міністра оборони України “Про затвердження Концепції інформатизації Міністерства оборони України” № 80 від 24 лютого 2010 р.

26 БІЛА КНИГА 􀂄 2010

2

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ

• нормативно-правове регулювання процесів інформатизації Міністерства

оборони;

• формування та розвиток компонентів інформаційного середовища;

• забезпечення необхідного рівня інформаційної безпеки.

Для забезпечення системності та узгодженості дій і робіт зі створення ЄАСУ

повноваження генерального конструктора надано директору Інституту проблем

математичних машин та систем Національної академії наук2.

Протягом року:

• прийнято на озброєння інформаційно-аналітичну систему планування мобі-

лізаційного розгортання Збройних Сил та комплексну апаратну зв’язку;

• проведено державні випробування автоматизованої системи управління

(АСУ) повсякденною діяльністю Збройних Сил “Дніпро”;

• завершено дослідну експлуатацію програмного забезпечення щодо управ-

ління миротворчими контингентами;

• проведено випробування програмних систем

автоматизації процесів, пов’язаних із забезпеченням

життєдіяльності військових формувань і виконанням

завдань оборонного планування Збройних Сил;

• здійснено прив’язку волоконно-оптичними ліні-

ями трьох стаціонарних вузлів зв’язку.

Продовжувалися планові заходи зі створення АСУ

Повітряних Сил та Військово-Морських Сил. Під час

комплексу навчань “Взаємодія – 2010” вперше було

організовано передачу відеосигналу щодо практичних

дій військ (сил) на командний центр Повітряних Сил.

Контроль за повітряною u1086 обстановкою здійснювався в

реальному масштабі часу з використанням існуючих

автоматизованих систем збору, обробки та відобра-

ження радіолокаційної інформації.

Стратегічна ланка управління

У рамках реалізації державної політики у сфері державного управління в

Міністерстві оборони у 2010 р. розпочато поетапне виконання заходів адміністра-

тивної реформи, спрямоване на підвищення ефективності діяльності оборонного

відомства.

Для цього в Міністерстві оборони проведено низку заходів, зокрема:

• реорганізовано структурні підрозділи згідно з функціями і завданнями, що

реалізуються. Департамент трансформації та інформаційних технологій пере-

формовано в Департамент стратегії розвитку системи управління Збройних

Сил України, Департамент гуманітарної політики – у Департамент соціальної

та гуманітарної політики, Управління прес-служби – у Департамент преси та

зв’язків із засобами масової інформації, Правовий департамент – у Департамент

правового забезпечення, Департамент будівництва – у Департамент капіталь-

ного будівництва, а Управління військово-технічного співробітництва – у

Відділ військово-технічного співробітництва та експертного контролю;

• спрощено систему управління матеріальними ресурсами. На базі

Департаменту економічної діяльності та Управління ремонту озброєння

та військової техніки створено Департамент економічної та господарської

діяльності, а з Департаменту державних закупівель і Департаменту поста-

чання матеріальних ресурсів утворено Департамент державних закупівель

та постачання матеріальних ресурсів;

• забезпечено реалізацію повноважень Міністерства оборони у сфері мобі-

лізації, цивільного захисту та протидії корупції. Утворено Мобілізаційний

2 Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про генерального конструктора із створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними

Силами” № 2238-р від 15 грудня 2010 р.

БІЛА КНИГА 􀂄 2010 27

2

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ

відділ, Управління цивільного захисту та екологічної u1073 безпеки і Сектор з

питань запобігання та протидії корупції;

• оптимізовано центральний апарат, загальну чисельність якого зменшено

на 10 %.

Структура Генерального штабу у 2010 р. в цілому відповідала вимогам стра-

тегічного планування та спроможна реалізувати покладений на неї обсяг функцій

і завдань.

Разом з тим для усунення дублювання функцій між Міністерством оборони та

Генеральним штабом у сфері державного контролю за витрачанням коштів і мате-

ріальних цінностей розформовано Контрольно-ревізійне управління.

З метою підвищення гнучкості та відповідності системи матеріально-технічного

забезпечення сучасному етапу реформування Збройних Сил Командування сил

підтримки реорганізовано в Озброєння, Тил і Головне управління оперативного

забезпечення Збройних Сил. Створено органи військового управління страте-

гічного рівня із завданнями щодо організації планування та забезпечення військ

(сил) озброєнням і військовою технікою, матеріальними засобами та непоруш-

ними запасами військового майна.

Структуру Міністерства оборони та Генерального штабу на кінець 2010 р.

Оперативна ланка управління

У видах Збройних Сил та Об’єднаному оперативному командуванні головні зусилля були спрямовані на вдосконалення структури органів управління, оптимізацію їх чисельності і підвищення оперативності та якості їх роботи. У результаті проведеної у 2010 р. роботи загальну чисельність органів військового управління зменшено в середньому на 11 %.

У 2011 р. буде продовжено оптимізацію центрального апарату Міністерства оборони та органів військового управління відповідно до вимог нормативно-правових актів Президента України3, яка полягає у проведенні ревізії їх функцій і завдань, подальшому структурному вдосконаленню, скороченні витрат на його утримання та підвищенні дієвості системи управління.

3 Указ Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” № 1085/2010 від 9 грудня 2010 р.

Указ Президента України “Деякі питання організації роботи міністерств,інших центральних органів виконавчої влади” № 1199/2010 від 24 грудня

2010 р.

Розпорядження Президента України “Деякі питання організації роботи щодо реалізації заходів з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”.

4 Постанови Кабінету Міністрів України “Про фінансування видатків на проведення ремонту військової техніки (вертольотів) за державним оборонним замовленням у національних виробників та на оплату вартості її транспортування ” № 210 від 17 лютого 2010 р.

“Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для створення, закупівлі, ремонту і модернізації озброєння,

військової та спеціальної техніки за державним оборонним замовленням у національних виробників з метою забезпечення оборони держави” № 798

від 2 вересня 2010 р.

ОСНАЩЕННЯ

ОЗБРОЄННЯМ

І ВІЙСЬКОВОЮ

ТЕХНІКОЮ

ОРГАНІЗАЦІЙНА

СТРУКТУРА

ЗБРОЙНИХ СИЛ

У складі Збройних Сил кількість морально і фізично застарілого озброєння та військової техніки (ОВТ) продовжувала збільшуватися, а обмежений фінансовий ресурс на розвиток ОВТ не забезпечив належні темпи його модернізації та закупівлі. За таких умов відновленню справності ОВТ було надано пріоритетного значення в комплексі заходів зі стабілізації ситуації у Збройних Силах.

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” за рахунок додаткових кошторисних призначень, у тому числі Стабілізаційного Організаційна структура та чисельність Збройних Сил у 2010 р. значних змін не зазнала (Додаток 2).

Відбувалася планова оптимізація співвідношення між кількістю бойових частин та частин забезпечення, а також приведення чисельного складу Збройних Сил у відповідність з потребами, визначеними у Стратегічному плані їх застосування.

На кінець 2010 р. чисельність Збройних Сил становила 200 тис. осіб, у тому числі – 150 тис. військовослужбовців (Додаток 2).

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ

5 Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1135” № 679 від 28 липня 2010 р. фонду, та якісному менеджменту вдалося здійснити значний прорив у поліпшенні технічної оснащеності військ (сил).

Зокрема, з метою розширення ресурсних можливостей Збройних Сил механізм взаєморозрахунків за виконані роботи з відновлення та модернізації ОВТ надлишковим майном, який себе добре зарекомендував у 2009 р. при ремонті авіаційної техніки, було поширено на ОВТ всієї номенклатури військ (сил)5.

На озброєння Збройних Сил прийнято 17 нових зразків ОВТ. Найбільш значущі серед них – модернізований бойовий літак Су-25М1, учбово-бойовий літак Су-25УБМ1, станція тропосферного зв’язку Р-423-1МУ, комплексна апаратна зв’язку “Скіф-КАЗ”, апаратура передачі інформації З-501М. За результатами проведених державних випробувань рекомендовано для прийняття на озброєння ще 7 зразків ОВТ.

Протягом року закуплено десять танків БМ “Булат”, які надійшли до окремої танкової бригади на Чернігівщині. Отримано 18 одиниць автомобілів підвищеної прохідності КрАЗ-6322 та десантні парашутні системи. З метою підтримання необхідного рівня вибухопожежобезпеки на місцях зберігання боєприпасів, озброєння та військової техніки закуплено та прийнято на озброєння 37 пожежних автоцистерн.

Продовжувалося виконання програми відновлення справності радіолокаційних станцій П-18 з переведенням їх на сучасну елементну базу. Завершено виробництво комплексного тренажера льотчика літака МіГ-29 КТС-21. Тривали державні випробування дослідного зразка Ан-70.

Відновлено готовність фрегата “Гетьман Сагайдачний”, корветів “Тернопіль” та “Хмельницький”. Завершується ремонт корабля управління “Донбас”, підводного човна “Запоріжжя”. У травні 2011 р. передбачається вихід підводного човна на ходові випробування та введення його до бойового складу Військово-Морських Сил.

Позитивом 2010 р. є відновлення співпраці цивільних і військових авіа- та танкобудівників, зокрема:

• організовано спільне виробництво та виготовлення конструкцій цивільного літака Ан-148, корпусів БТР;

© i-bictashev

Конструктор сайтов - uCoz