Варіанти контрольних завдань

для проведення контрольної роботи з   «Основ воєнної політології» за підсумками вивчення І та ІІ розділів навчальної дисципліни.

 

                  Варіант №1.

 

       1. Визначте сутність понять:

- політика;                                  -   воєнна політика держави;

- політологія;                             -   воєнна безпека держави;                    

 

2. Надайте характеристику основним функціям політики.

3. Складові національної безпеки України, їх коротка характеристика.

4. Виконайте завдання тесту №1.

 

                  Варіант №2.

       1. Визначте сутність понять:

- політична влада;                                  -   воєнна небезпека;

- воєнна політологія;                             -   воєнна доктрина держави

 

2. Предмет та основні проблеми, що складають зміст воєнної політології як галузі наукового знання.

3. Поняття національного інтересу України. Система пріоритетних національних інтересів України.

  4. Виконайте завдання тесту №2.

 

                  Варіант №3.

1. Визначте сутність понять:

-  ресурси політичної влади;     -   воєнно-політичні відносини;

-  національна безпека;              -   воєнна організація держави

 

2.  Основні функції воєнної політології, її значення для воєнних кадрів.

3. Система потенційних та реальних загроз національним інтересам України у воєнній сфері.

4. Виконати завдання тесту №3.

 

                  Варіант №4.

1.  Визначте сутність понять:

-  національні інтереси;                          -  політика воєнної безпеки;

-  міжнародна безпека;               -  воєнна політологія.

 

2.   Предмет та основні проблеми, що складають зміст політології як науки.

3. Сутність воєнної безпеки України, напрями її забезпечення згідно Воєнної доктрини України у мирний час.

4. Виконати завдання тесту №1

 

Варіант №5.

1. Визначте сутність понять:

-  демократичний цивільний контроль над воєнною організацією держави;

-  воєнна безпека держави;

-  воєнна політика Україна;

-  політика.

 

  1. Поняття політичної влади, її характерні ознаки та риси.

3.   Надайте характеристику принципам воєнної політики України.

4.   Виконати завдання тесту №2

 

Варіант №6.

1. Визначте сутність понять:

-  воєнна могутність держави;                                 - політична безпека;

-  предмет воєнної політології;                                -  воєнна загроза.

 

2. Функції політичної влади у суспільному житті.

3. Сутність і структура воєнної політики України, її основні функції.

4. Виконати завдання тесту №3

 

Варіант №7.

 

1. Визначте сутність понять:

-  політика;                                                  - політична влада;

-  воєнна безпека;                                       - воєнна політика.

 

2. Характеристика основних методів воєнної політології, що вона застосовує для дослідження воєнно-політичної реальності. 

3.  Основні напрями воєнної політики України, що визначається Воєнною доктриною України.

4. Виконати завдання тесту №1.

 

Варіант №8.

 

1. Визначте сутність понять:

-  національні інтереси України у воєнній сфері;

-  воєнна небезпека;

-  воєнна організація держави;

-  політичні відношення.

 

2. Поняття національної безпеки України, характеристика її правових основ (законодавчих актів, що стосуються забезпечення національної безпеки України).

3. Коротка характеристика основних етапів розвитку воєнної політики України.

4. Виконати завдання тесту №2.

© i-bictashev

Конструктор сайтов - uCoz