Перелік питань

для підготовки до контрольної роботи за підсумками

вивчення ІІІ розділу «Основ воєнної політології».

 

 1. Воєнна доктрина держави як система офіційно прийнятих у державі на даний період основоположних поглядів (настанов) на запобігання війнам і збройним конфліктам,  на їх характер і способи  ведення та підготовку до них держави і збройних сил і використання військової сили в інтересах забезпечення національної, регіональної і міжнародної безпеки.
 2. Методологічні проблеми дослідження воєнної доктрини.
 3. Взаємодія Воєнної доктрини і воєнної науки.
 4. Структура воєнної доктрини.
 5. Визначення державою національних інтересів у воєнній сфері та воєнних загроз як вихідних положень для розробки воєнної доктрини в Законі України «Про основи національної безпеки України».
 6. Коаліційна складова воєнної доктрини держави: Україна і НАТО.
 7. Воєнно-політичні засади Воєнної доктрини України: воєнна безпека України; загрози воєнній безпеці України та її національним інтересам; базові воєнно-політичні концепції, на яких ґрунтується політика воєнної безпеки України; принципи забезпечення воєнної безпеки України.
 8. Основні складові забезпечення воєнної безпеки згідно Воєнної Доктрини України.
 9. Зовнішньополітичні гарантії воєнної безпеки України.
 10. Воєнно-стратегічні, воєнно-економічні і військово-технічні засади Воєнної доктрини України.
 11. Громадянське суспільство як соціальний простір, в якому люди взаємодіють в якості незалежних друг від друга та від держави цивілізованих, самодіяльних, повноправних індивідів; як суспільство громадян високого соціального, економічного, політичного, культурного ті морального статусу, які спільно з державою створюють розвинені правові відносини.
 12. Соціальні функції армії: стабілізуюча, виховна, освітня, соціального захисту, інформаційно-комунікативна та ін.
 13. Проблема громадянських прав і свобод військовослужбовців.
 14. Армія і інститути громадянського суспільства: церква, ЗМІ.
 15. Демократичний потенціал суспільства і його вплив на збройні сили, життєдіяльність військових колективів.
 16. Культура демократизму військовослужбовців як важливий чинник взаємодії армії і суспільства. 
 17. Демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави (громадянська складова).
 18. Закон України «Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави». Сутність та основні завдання цивільного контролю.
 19. Правові основи та принципи здійснення цивільного контролю.
 20. Предмет, система та суб’єкти цивільного контролю.
 21. Основні напрями парламентського контролю.
 22. Контроль, здійснюваний Президентом України.
 23. Контроль, здійснюваний органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
 24. Громадський контроль над  воєнною організацією і правоохоронними органами держави.
 25. Політичний характер інститутів Воєнної організації держави. Збройні сили як державно-політичний інститут. 
 26. Армія і політична влада. Політологічні моделі взаємодії армії і політичної влади.
 27. Демократичний цивільний контроль з боку інститутів влади над воєнною організацією держави. Збройні Сили у політичній системі суспільства.
 28. Збройні сили у системі забезпечення національної воєнної безпеки.
 29.  Нові погляди на місце та роль військової сили, армії у забезпеченні національної безпеки людини, суспільства і держави. Основні функції сучасних армій.

© i-bictashev

Конструктор сайтов - uCoz