№ з/п

 

Первинні посади

 

Посадові обов'язки

Соціально-професійні та військово-професійні задачі

Назва

Шифр

1

2

3

4

5

1. Існуючі соціально-професійні, професійні та військово-професійні задачі

1.

Політолог  батальйону

Вивчати індивідуальні морально-ділові якості та психологічні особливості військовослужбовців.

 Вести роботу по вивченню індивідуальних морально-ділових і психологічних якостей військовослужбовців.

ІСП.001

 

 

Вивчати індивідуально-психологічні особливості поповнення, яке надійшло у підрозділ, здійснювати заходи щодо соціально-психологічної та професійної адаптації військовослужбовців до умов служби.

Вести виховну роботу з поповненням, яке надійшло у підрозділ, створювати соціально-психологічні умови щодо його швидкої адаптації до військової служби.

ІВП.002

 

 

Вивчати морально-психологічний клімат у підрозділах батальйону та проводити його корекцію з метою поліпшення.

  Вивчати психологію військового колективу,  проводити виховну роботу щодо формування здорового морально-психологічного клімату у підрозділі.

ІВП.003

 

 

Проводити заходи виховної роботи та морально-психологічного забезпечення бойової й мобілізаційної готовності, бойових та навчально-бойових завдань у підрозділах батальйону.

Здійснювати морально-психологічне забезпечення бойової підготовки особового складу, бойової і мобілізаційної готовності підрозділів.

ІВП.004

 

 

Здійснювати планування гуманітарної підготовки з різними категоріями військовослужбовців, контролювати їх проведення, організовувати та проводити інструкторсько-методичні заняття з керівниками груп гуманітарної підготовки та їх помічниками.

Поводити гуманітарну політику держави у Збройних Силах України, організовувати і проводити заняття з гуманітарної підготовки особового складу батальйону.

ІВП.005

 

 

Організовувати та проводити інформаційну роботу з особовим складом підрозділів батальйону.

  Здійснювати інформаційно-пропагандистське забезпечення особового складу підрозділів у мирний та воєнний час.

ІВП.006

 

 

Планувати та особисто проводити заходи правового виховання особового складу підрозділів батальйону.

Планувати та проводити правове виховання особового складу батальйону.

ІВП.007

 

 

Планувати та особисто проводити заходи виховної роботи, морально-психологічного забезпечення з особовим складом підрозділів батальйону як в мирний, так  і у воєнний час.

Планувати та проводити виховну роботу, морально-психологічне забезпечення  особового складу в умовах повсякденної діяльності та у бойових умовах. 

ІВП.008

 

 

Проводити роботу щодо своєчасного виявлення військовослужбовців, схильних до порушень військової дисципліни, вивчати та аналізувати причини й мотиви правопорушень, вести облік та контроль їх діяльності, проводити з ними додаткові індивідуально-виховні заходи.

 Здійснювати морально-психологічне забезпечення військової дисципліни і профілактики правопорушень у підрозділі, проводити індивідуально-виховну роботу з порушниками військової дисципліни.

 

ІВП.009

 

 

Планувати та проводити заходи культурно-виховної та просвітницької роботи

Проводити культурно-виховну і просвітницьку роботу з особовим складом, підтримувати зв'язок з громадськими організаціями та засобами масової інформації.

ІСП.010

 

 

Брати участь у підборі та підготовці особового складу, який залучається до несення вартової та внутрішньої служб, перевіряти несення ним службових обов'язків.

 Проводити організаційну та виховну роботу з особовим складом варти та внутрішнього наряду.

ІВП.011

 

 

Знати ділові, морально морально-психологічні якості офіцерів, прапорщиків та сержантів батальйону, проводити індивідуально-виховну роботу з ними.

 Проводити індивідуально-виховну роботу з особовим складом батальйону.

ІСП.012

 

 

Своєчасно доповідати заступнику командира батальйону з гуманітарних питань про проведені заходи, їхні результати, динаміку психологічного стану військової дисципліни серед військовослужбовців.

Готувати  довідку-доповідь про морально-психологічне забезпечення виконання службово-бойових завдань, морально-психологічний стан воїнів і військових колективів, стан військової дисципліни.

ІВП.013


 

2. Прогностичні соціально-професійні та військово-професійні задачі

1

2

3

4

5

2

Заступник командира батальйону з гуманітарних питань

Брати участь у розробці плану бойової підготовки батальйону.

Планувати виховну роботу і морально-психологічне забезпечення в батальйоні.

ПВП.014

 

 

Забезпечувати виконання рішень командира батальйону з питань виховної роботи, подавати допомогу командирам рот та їх заступникам  з гуманітарних питань у поліпшенні  морально – психологічного стану особового складу.

Управляти виховним процесом, аналізувати та прогнозувати морально-психологічний стан особового складу, визначати шляхи і заходи, що сприяють його поліпшенню.

ПВП.015

 

 

Проводити  роботу, спрямовану на якісне виконання завдань бойової підготовки, бойових завдань, підвищення боєздатності батальйону, зміцнення єдиноначальності, поліпшення морально - психологічного стану особового складу.  

 Здійснювати морально-психологічне забезпечення високої бойової готовності батальйону, виконання завдань бойової підготовки.

ПВП.016

 

 

Знати ділові якості та морально – психологічний стан офіцерів, прапорщиків, сержантів  і старшин підрозділів батальйону, брати участь у роботі з кадрами, їх атестуванні.

Вивчати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів, прапорщиків, сержантів  і старшин підрозділів батальйону, вести атестаційну роботу.

ПСП.017

 

 

Керувати виховною роботою офіцерів батальйону, проводити з ними заняття з воєнної  педагогіки та психології, особисто навчати їх практиці виховної роботи, надавати необхідну методичну допомогу. 

 Вчити офіцерів батальйону основам психології і педагогіки, формам і методам виховної роботи з підлеглими.

ПВП.018

 

 

Вивчати і розповсюджувати передовий досвід, вносити пропозиції щодо вдосконалення форм і методів виховної роботи.

Узагальнювати і розповсюджувати передовий досвід виховної роботи.

ПВП. 019

 

 

Знати потреби і запити особового складу, вжити заходів щодо своєчасного розгляду скарг і заяв, підтримувати зв'язок з сім’ями військовослужбовців, піклуватися про здоров’я, харчування, поліпшення матеріально – побутового забезпечення стану особового складу. 

Проводити військово-соціальну і культурно-просвітницьку роботу в підрозділах.

ПСП. 020

 

 

Організовувати роз’яснення законодавства України та брати участь у забезпеченні додержання військовослужбовцями його вимог.

Організовувати правову підготовку і правове виховання підлеглих. 

ПСП. 021

 

 

Вести облік правопорушень, вчинених особовим складом, та готувати аналітичні довідки щодо стану військової дисципліни.

Здійснювати морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та профілактики правопорушень, складати довідку доповідь про морально-психологічний стан воїнів і військових колективів, стан військової дисципліни у батальйоні.

ПВП.022

© i-bictashev

Конструктор сайтов - uCoz