Бережний Євген Олександрович

Бєліков Кирило Костянтинович

Вранцев Роман Валерійович

Гончаренко Віталій Валентинович

Горбатенко Ярослав Юрійович

Грибенкин Богдан Сергійович

Джавлюк Віталій Володимирович

Древаль Юрий Миколайович

Іволженко Віталій Сергійович

Карнаух Андрій Сергійович

Кисельов Максим Едуардович

Кіяшко Володимир Олександрович

Кобелєв Микола Павлович

Кулішов Роман Олександрович

Лемента Вадим Васильович

Місяк Олег Володимірович

Мягкий Максим Григорович

Назаров Євген Сергійович

Пєвнєв Дмитро Олександрович

Подорожній Артем Юрійович

Проценко Андрій Миколайович

Разгуляєв Ярослав Олегович

Різниченко Віталій Вікторович

Рогоза Сергій Андрійович

Родоманський Тимофій Павлович

Розгребельський Микола Олександрович

Трембач Ігор Сергійович

Христич Сергій Олександрович

Чернуха Євгеній Віталійович

Шепелевський Мирослав Ігорович

Шрам Олег Олегович

Яковцов Павло Євгенійович

Вивчати індивідуальні морально-ділові якості та психологічні особливості військовослужбовців.

Вивчати індивідуально-психологічні особливості поповнення, яке надійшло у підрозділ, здійснювати заходи щодо соціально-психологічної та професійної адаптації військовослужбовців до умов служби.

Вивчати морально-психологічний клімат у підрозділах батальйону та проводити його корекцію з метою поліпшення.

Проводити заходи виховної роботи та морально-психологічного забезпечення бойової й мобілізаційної готовності, бойових та навчально-бойових завдань у підрозділах батальйону.

Здійснювати планування гуманітарної підготовки з різними категоріями військовослужбовців, контролювати їх проведення, організовувати та проводити інструкторсько-методичні заняття з керівниками груп гуманітарної підготовки та їх помічниками.

Організовувати та проводити інформаційну роботу з особовим складом підрозділів батальйону.

Планувати та особисто проводити заходи правового виховання особового складу підрозділів батальйону.

Планувати та особисто проводити заходи виховної роботи, морально-психологічного забезпечення з особовим складом підрозділів батальйону як в мирний, так  і у воєнний час.

Проводити роботу щодо своєчасного виявлення військовослужбовців, схильних до порушень військової дисципліни, вивчати та аналізувати причини й мотиви правопорушень, вести облік та контроль їх діяльності, проводити з ними додаткові індивідуально-виховні заходи.

Планувати та проводити заходи культурно-виховної та просвітницької роботи

Брати участь у підборі та підготовці особового складу, який залучається до несення вартової та внутрішньої служб, перевіряти несення ним службових обов'язків.

Знати ділові, морально морально-психологічні якості офіцерів, прапорщиків та сержантів батальйону, проводити індивідуально-виховну роботу з ними.

Своєчасно доповідати заступнику командира батальйону з гуманітарних питань про проведені заходи, їхні результати, динаміку психологічного стану військової дисципліни серед військовослужбовців.


 

2. Прогностичні соціально-професійні та військово-професійні задачі

3

Брати участь у розробці плану бойової підготовки батальйону.

Забезпечувати виконання рішень командира батальйону з питань виховної роботи, подавати допомогу командирам рот та їх заступникам  з гуманітарних питань у поліпшенні  морально – психологічного стану особового складу.

Проводити  роботу, спрямовану на якісне виконання завдань бойової підготовки, бойових завдань, підвищення боєздатності батальйону, зміцнення єдиноначальності, поліпшення морально - психологічного стану особового складу.  

Знати ділові якості та морально – психологічний стан офіцерів, прапорщиків, сержантів  і старшин підрозділів батальйону, брати участь у роботі з кадрами, їх атестуванні.

Керувати виховною роботою офіцерів батальйону, проводити з ними заняття з воєнної  педагогіки та психології, особисто навчати їх практиці виховної роботи, надавати необхідну методичну допомогу. 

Вивчати і розповсюджувати передовий досвід, вносити пропозиції щодо вдосконалення форм і методів виховної роботи.

Знати потреби і запити особового складу, вжити заходів щодо своєчасного розгляду скарг і заяв, підтримувати зв'язок з сім’ями військовослужбовців, піклуватися про здоров’я, харчування, поліпшення матеріально – побутового забезпечення стану особового складу. 

Організовувати роз’яснення законодавства України та брати участь у забезпеченні додержання військовослужбовцями його вимог.

Вести облік правопорушень, вчинених особовим складом, та готувати аналітичні довідки щодо стану військової дисципліни.

© i-bictashev

Конструктор сайтов - uCoz