Білет № 1

1.      Сучасні проблеми реформування та розвитку Збройних Сил України. Загальні підсумки реформування і розвитку ЗС України у 2006 року.

  1. Структура Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011pp. 

Білет № 2

1.     Оновлення політики реформування Збройних Сил. Загальні характеристики структури і чисельності Збройних Сил. Види Збройних Сил, структура і бойовий склад. Функціональні структури Збройних Сил. Управління Збройними Силами.

2.     Основні типи військово-політичних відносин між державами та їх союзами.

Білет № 3

1.     Матеріально-технічне забезпечення ЗС України. Економічна діяльність міністерства оборони. Військово-технічна політика і воєнна наука. Миротворча діяльність Збройних Сил України та військово-політичне співробітництво.

2.     Миротворча діяльність Збройних Сил України та військово-політичне співробітництво.

 

Білет № 4

1.     Політична культура військових кадрів як цілісна сукупність політичних та воєнно-політичних знань, уявлень, переконань, що перетворилися на їх ціннісні орієнтації і установки, засвоєних ним принципів і норм,  способів і форм політичної діяльності, які ефективно реалізуються у свідомості і поведінці військовослужбовця у специфічних умовах військової служби.

2.     Зміст понять "небезпека"' і "загроза".

 

Білет № 5

  1. Зміст політичної культури офіцера.
2.      Україна в сучасному геополітичному просторі. 

 

 

 

Білет № 6

1.      Формування багатополюсного світу. Основні геополітичні центри (полюси) сили  сучасності: держави, державні угрупування, союзи держав та їх міжнародні організації.

2.      Поняття „Воєнний конфлікт ”. Сутність та ознаки.

Білет № 7

1.      Комплекс воєнно-політичних знань, уявлень і переконань як елемент політичної свідомості військового. Політичні ціннісні орієнтації і установки військовослужбовця, їх роль в змісті політичної культури.

2.      Військово-політична обстановка. Політологічний підхід. 

Білет № 8

1.      Поняття світового співтовариства держав, його єдність та різноманітність тенденції та закономірності розвитку. Взаємозалежність та взаємодія   сучасного світу, глобалізація міжнародних відносин.

2.      В чому полягає особливій статус армії у політичному житті?

Білет № 9

1.      Цивілізаційна концепція С. Гантінгтона. Місце різних політичних сил в світовому і регіональному політичному процесі. Нова геополітична ситуація після  краху комунізму. Війни і воєнні конфлікти як характерна ознака сучасної геополітичної ситуації.

2.      Функції політичної культури.

Білет № 10

  1. Геополітична стратегія України. Силовий фактор у сучасній геополітиці. Місце та роль Збройних Сил у су­часному міжнародному житті. Збройні Сили України і їх участь у розв'язанні сучасних міжнародних проблем, врегулюванні збройних конфліктів.

2.      Типи політичної культури.

 

Білет № 11

1.    Основними напрямами державної політики з питань  національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері. 
2.   Зміст політичної культури офіцера. 

 

 

Білет № 12

  1. Воєнно-політичне співробітництво України і НАТО.  

2.      Основні ділові стандартні якості офіцера-професіонала, які виступають в якості зразків його діяльності і поведінки.

 

Білет № 13

1.      Війни і воєнні конфлікти як соціально-політичні явища. Політична сутність війни та воєнного конфлікту, їх корінні причини. Відмінності між війною та воєнним конфліктом. Класифікація сучасних війн та воєнних конфліктів.

2.      Основні функції суб'єктів забезпечення національної безпеки України.

 

Білет № 14

1.      Україна в сучасному геополітичному просторі. Вибір геополітичних стратегій. Суперечності геополітичного визнання України.

2.      Характерні риси війн та воєнних конфліктів ХХІ сторіччя, їх основні типи.

 

Білет № 15

  1. Характерні риси війн та воєнних конфліктів ХХ-ХХІ століть. Ескалація воєнного конфлікту та його переростання у війну. Проблеми запобігання війн та воєнних конфліктів.

2.      Основні функції суб'єктів забезпечення національної безпеки України. 

 

Білет № 16

  1. Місце і роль ООН та інших інститутів європейської та світової безпеки у попередженні та подоланні сучасних війн та військових конфліктів. Миротворчі операції як один із засобів подолання військових конфліктів. Участь українських військових контингентів у миротворчих операціях.

2.      Зміст політичної культури офіцера.

 

 

 

Білет № 17

1.      Основні типи військово-політичних відносин.

2.      Методологія дослідження і оцінки військово-політичної обстановки.

 

Білет № 18

1.      Структура воєнно-політичної обстановки. Основні проблеми дослідження і оцінки воєнно-політичної обстановки. Воєнна небезпека, основні показники: напрямок, характер, масштаб, рівень.

2.      Основні ділові стандартні якості офіцера-професіонала, які виступають в якості зразків його діяльності і поведінки. 

 

 

Білет № 19

1.      Політична активність офіцера. Військово-професійна та управлінська компетентність офіцера як елементи його воєнно-політичної культури.

2.      Україна в сучасному геополітичному просторі.

 

Білет № 20

1.      Система підготовки військ та шляхи її вдосконалення. Кадрова політика та військова освіта у Збройних Силах України.

2.      Сутність і науковий аналіз військово-політичної обстановки.

 

© i-bictashev

Конструктор сайтов - uCoz